UiB : Informasjon for ansatte :

IT-info@uib.no: UiB-intern informasjon om IT

IT-info@uib.no brukes til å sende IT-relatert informasjon ut til IT-ansvarlige og andre IT-interesserte ved Universitetet i Bergen.

Maillisten it-info arkiveres.

For å melde deg på denne tjenesten må du
oppgi epostadressen din her:

Du må også oppgi et passord du vil trenge for å melde deg av listen. Du vil få passordet tilsendt adressen du oppga over - og du vil bli påminnet passordet innimellom. Ikke bruk et passord du allerede benytter for å logge på servere daglig, passordet trenger ikke nødvendigvis være så vanskelig.
Passordet:
Passordet påny:


Dersom du allerede er medlem på listen it-info@uib.no og ønsker å endre dine påmeldingsdata, bli påminnet passordet ditt eller melde deg av listen, må du
oppgi epostadressen din her:

it-info list run by postmaster at uib.no
it-info administrative interface (requires authorization)
Overview of all uib.no mailing lists

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix