Eyr -- Allmennlegelisten

 

Om Eyr

Velkommen til Eyr - epostlisten for allmennleger

Listen er åpen for alle som ønsker å diskutere spørsmål knyttet til allmennmedisin, det være seg om kliniske eller organisatoriske forhold. Eyr er likevel ikke en legespalte hvor pasienter kan stille spørsmål og få personlige råd.

Kasuistikker er nyttige utgangspunkt for kliniske diskusjoner, men husk at Eyr er et åpent forum som kan leses av hvem som helst. Sykehistorier må derfor anonymiseres/omskrives slik at det ikke er mulig å identifisere vedkommende som beskrives. Dette kan være vanskelig for kolleger som arbeider i små kommuner. En løsning kan da være å sende kasuistikken til en kollega plassert i en stor kommune, og at denne kollegaen videresender den til Eyr. Helsedirektoratet anbefaler for øvrig at man uansett innhenter samtykke fra pasienten.

Vi ønsker å ha en lav terskel for å ytre seg her på Eyr, men kommersiell produktreklame er uønsket. Når du melder deg på, vil det være hyggelig om du sender en kort presentasjon av deg selv til Eyr. Husk å signere alle meldingene dine med fullt navn.

Dersom du synes trafikken på Eyr blir for travel, kan du som et alternativ få tilsendt en daglig melding (en batch) med oppsamlede meldinger som er sendt ut på Eyr det foregående døgnet (sammendrag-modus). Selv om du velger denne opsjonen, kan du fortsatt delta i debatten på vanlig måte (dog noe "forsinket"). Meldinger som du sender, vil umiddelbart bli distribuert på Eyr, og kommer dessuten med i neste batch. Det er også mulig å være medlem av listen uten å motta noen meldinger, og bare lese i arkivet.

For å se arkivet over eposter sendt til denne listen, gå inn på Eyr Arkivet. (Arkivet er kun tilgjengelig for medlemmer av listen.) Arkivet er søkbart

Hvordan bruke epostlisten Eyr
For å sende en epost til alle på listen, send den til eyr@uib.no.

Du kan melde deg på listen, melde deg av, eller endre innstillingene for ditt medlemsskap på listen nedenfor:

Melde deg på Eyr

Du kan melde deg på Eyr ved å fylle ut nødvendig informasjon nedenfor. Du vil motta en epost som ber deg bekrefte dette, slik at ikke andre skal kunne melde deg på listen mot din vilje. Dette er en skjult liste, som betyr at en liste over epostlistens medlemmer kun er tilgjengelig for listeadministratoren.

  Din epostadresse:  
  Navn (valgfritt):  
  Du kan skrive et passord i følgende felter. Dette gir en svak sikkerhet, men forhindrer at andre får tilgang til dine innstillinger. Ikke bruk et verdifullt passord, for passordet kan bli sendt til deg i klartekst via epost.

  Dersom du ikke skriver noe passord, vil du automatisk få tildelt et passord. Det vil bli sendt til deg så snart du har bekreftet din påmelding. Du kan senere be om å få passordet tilsendt, eller endre det. En gang i måneden vil du som en påminnelse motta passordet ditt i en epost.

  Ønsket passord:  
  Ønsket passord en gang til:  
  Velg språk for meldinger:  
  Vil du benytte sammendrag-modus? Nei Ja

Medlemmer av Eyr
(Listen over medlemmer er kun tilgjengelig for listens administrator.)

Skriv inn administratoradresse og passord for å se listen over medlemmer:

Administratoradresse: Passord:   

For å endre dine personlige innstillinger for listen (f.eks. leveringsmodus, få tilsendt/endre passord, eller melde deg ut av listen Eyr), skriv inn din epostadresse:


Epostlisten Eyr administreres av Hogne.Sandvik at isf.uib.no
Administrativ side for Eyr (krever innlogging)
Liste over alle epostlister på uib.no

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix