[Corpora-List] 1st CFP: Research Data and Humanities ­ RDHum 2019

Jantunen, Jarmo jarmo.h.jantunen at jyu.fi
Wed Oct 31 09:19:24 CET 2018


RDHum 2019: 1st Call for Papers (in Finnish below)

Research Data and Humanities – RDHum 2019 University of Oulu, August 14-16, 2019

https://www.kielipankki.fi/rdhum-2019/

Digital resources and technology are used more and more within the humanities and the social sciences. Researchers in digital humanities gather, administer and share rapidly accumulating digital resources. They also need various research methods and tools in working with these resources. The conference Research Data and Humanities (RDHum) seeks to gather researchers around these themes. In addition to researchers, we invite teachers, graduate and postgraduate students as well as other interested parties to participate and to contribute.

RDHum 2019 is jointly organised by the University of Oulu and the University of Jyväskylä, in collaboration with FIN-CLARIN (www.kielipankki.fi/organization) and Kielipankki (www.kielipankki.fi), The Language Bank of Finland. The event is the first in the series of conferences taking place every other year in one of the universities within the FIN-CLARIN Consortium. The first RDHum Conference is hosted by the University of Oulu where the Oulu Corpus, a comprehensive digital research resource at the time, was collected and compiled 50 years ago. The working languages in the conference are Finnish, Swedish and English.

We invite the following types of submissions: 1. Abstract for a presentation (10 min + 5 min for discussion, or 20 min + 10 min for discussion) or poster. Authors are invited to submit an abstract with the maximum length of 500 words. For a short presentation, the abstract must indicate the research question, the data and methods used (and preliminary results). A short presentation is recommended for presenting new and developing methods or other work in early stage. We also encourage students to contribute. For a long presentation, the abstract must indicate the research question, the data, the methods, and the results. 2. Abstract and a short paper for a presentation (10 min + 5 min for discussion) or poster. Authors are invited to submit an abstract with the maximum length of 500 words and a short paper (4-8) pages. The abstract must indicate the research question, the data and methods used, and preliminary results. Accepted short papers will be published in the electronic conference proceedings. Please note that the submission deadline is identical for both the abstract and the short paper. 3. Abstract and a long paper for a presentation (20 min + 10 min for discussion) or poster. Authors are invited to submit an abstract with the maximum length of 500 words and a long paper (8-12) pages. The abstract must indicate the research question, the data, the methods and the results. Accepted long papers will be published in the electronic conference proceedings. Please note that the submission deadline is identical for both the abstract and the long paper. 4. Proposal for workshop or tutorial. In addition to presentations and posters, the conference offers a venue for workshops and tutorials. The workshops address a particular topic within the general theme of the conference, whereas tutorials can deal with specific types of resources, software or methods. Workshops and tutorials can also be designed with specific interest groups in mind, such as degree or postgraduate students. The chair of the workshop or tutorial is to submit an abstract (500 words) introducing the proposed topic, the aim of the event and the expected audience by December 31, 2018. The list of accepted workshops and tutorials will be announced on the website of the conference. After this, submissions to the workshops or tutorials can be made, following further instructions by the organizers.

Important dates • Submission of proposals for workshops and tutorials: 1.12.-31.12.2018 • Acceptance of proposals for workshops and tutorials: 15.1.2019 • Submission of abstracts, short papers and long papers: 16.1.-28.2.2019 • Notification of acceptance of abstracts, short papers and long papers: April 2019 • Submission deadline of publication ready texts: 9.6.2019 • Conference: 14.-16.8.2019

Plenary speakers • Anna Cermakova, Marie Sklodowska-Curie Fellow, Department of English Language and Linguistics, University of Birmingham • Arja Kuula-Luumi, Development Manager, Finnish Social Science Data Archive (FSD) • Veronika Laippala, Associate Professor, University of Turku

For more information, please send an inquiry to: RDHum2019 [AT] oulu.fi

Organizing committee • Jarmo H. Jantunen, chair (University of Jyväskylä) • Sisko Brunni (University of Oulu) • Maria Frick (University of Oulu) • Niina Kunnas (University of Oulu) • Mietta Lennes (FIN-CLARIN) • Santeri Palviainen (University of Oulu) • Valtteri Skantsi (University of Oulu) • Katja Västi (University of Oulu) • Hanna Westerlund (FIN-CLARIN)

Scientific committee • Jarmo H. Jantunen, chair (University of Jyväskylä) • Sisko Brunni (University of Oulu) • Ulla-Maija Forsberg (Institute for the Languages of Finland) • Marja-Liisa Helasvuo (University of Turku) • Ari Huhta (University of Jyväskylä) • Dimitrios Kokkinakis (University of Gothenburg) • Merja Koskela (University of Vaasa) • Mikko Kurimo (Aalto University) • Tommi Kurki (University of Turku) • Krister Lindén (University of Helsinki) • Pekka Manninen (CSC – IT Center for Science) • Mikhail Mikhailov (University of Tampere) • Eetu Mäkelä (University of Helsinki) • Costanza Navarretta (University of Copenhagen) • Minna Ruckenstein (University of Helsinki) • Inguna Skadi?a (University of Latvia) • Koenraad de Smedt (University of Bergen) • Mikko Tolonen (University of Helsinki) • Jurgita Vaičenonien? (Vytautas Magnus University) • Kadri Vider (University of Tartu) • Stefan Werner (University of Eastern Finland)

** RDHum 2019: Ensimmäinen kutsu

Research Data and Humanities – RDHum 2019 Oulun yliopisto, 14.-16.8.2019

https://www.kielipankki.fi/rdhum-2019-fi/

Humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä käytetään yhä enemmän digitaalisia aineistoja ja teknologiaa. Digitaalisten ihmistieteiden tutkijat kokoavat, hallinnoivat ja jakavat keskenään yhä kasvavia aineistoja. He tarvitsevat tutkimuksessaan myös monenlaisia menetelmiä ja työkaluja. Research Data and Humanities (RDHum) -konferenssin tarkoituksena on kerätä tutkijat yhteen näiden teemojen äärelle. Tutkijoiden lisäksi tapahtuma on suunnattu opettajille, perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

RDHum-konferenssin järjestävät yhdessä Oulun ja Jyväskylän yliopistot sekä FIN-CLARIN (www.kielipankki.fi/organisaatio) ja Kielipankki (www.kielipankki.fi). Tapahtuma on ensimmäinen konferenssisarjassa, joka kokoontuu joka toinen vuosi jossakin FIN-CLARIN-konsortioon kuuluvassa yliopistossa. Ensimmäisen tilaisuuden tapahtumapaikaksi on valittu Oulu, jossa 50 vuotta sitten koottiin siihen aikaan erittäin laaja kielitieteellinen sähköinen tutkimusaineisto, Oulun korpus. Konferenssin työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Konferenssiin voi osallistua seuraavilla tavoilla: 1. Abstrakti sekä esitelmä (joko 10 min + 5 min keskustelulle tai 20 min + 10 min keskustelulle) tai posteri. Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa. Mikäli tekijä haluaa pitää lyhyen esitelmän, abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät (sekä alustavat tulokset). Lyhyt esitelmä tai posteri sopii esimerkiksi uuden, vasta kehitteillä olevan menetelmän tai muun alkuvaiheessa olevan tutkimuksen esittelyyn. Kannustamme myös opiskelijoita mukaan. Pitkän esitelmän abstraktiin tulee sisältyä tutkimustavoite, aineisto, menetelmät ja tulokset. 2. Abstrakti ja lyhyt artikkeli sekä lyhyt esitelmä (10 min + 5 min keskustelulle) tai posteri. Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa, sekä lyhyt artikkeli (4–8 sivua). Abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät sekä alustavat tulokset. Hyväksytyt lyhyet artikkelit julkaistaan sähköisessä konferenssijulkaisussa. Huomaathan, että abstraktin ja artikkelin viimeinen lähettämispäivä on sama. 3. Abstrakti ja pitkä artikkeli sekä esitelmä (20 min + 10 keskustelulle) tai posteri. Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa, sekä pitkä artikkeli (8–12 sivua). Abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät sekä tulokset. Hyväksytyt pitkät artikkelit julkaistaan sähköisessä konferenssijulkaisussa. Huomaathan, että abstraktin ja artikkelin viimeinen lähettämispäivä on sama. 4. Työpaja- ja tutoriaaliehdotus. Konferenssiesitelmien lisäksi tapahtumassa on mahdollista järjestää työpajoja ja tutoriaaleja. Työpajoihin kokoonnutaan käsittelemään jotain tiettyä konferenssiin sopivaa teemaa, tutoriaaleissa voidaan puolestaan käsitellä aineistoa, ohjelmia ja esitellä metodologisia ratkaisuja. Työpajat ja tutoriaalit voi suunnata erityisesti jollekin kohderyhmälle, esimerkiksi jatko- ja tutkinto-opiskelijoille. Työpajan tai tutoriaalin vetäjä lähettää abstraktin (500 sanaa), jossa esitellään tilaisuuden aihe ja tavoite ja tavoiteltu yleisö 31.12.2018 mennessä. Hyväksymisen jälkeen työpajat ja tutoriaalit ilmoitetaan konferenssin verkkosivuilla. Työpajoihin lähetettävästä aineistosta annetaan sen jälkeen tarkemmat ohjeet.

Tärkeät päivät • Työpaja-/tutoriaaliehdotusten lähettäminen: 1.12.-31.12.2018 • Työpaja-/tutoriaaliehdotusten hyväksyminen: 15.1.2019 • Abstraktien ja mahdollisten artikkelien lähettäminen: 16.1-28.2.2019 • Abstraktien ja artikkelien hyväksyminen: huhtikuu 2019 • Julkaisuvalmiiden tekstien lähettäminen viimeistään: 9.6.2019 • Konferenssi: 14.-16.8.2019

Pääpuhujat • Anna Cermakova, Marie Sklodowska-Curie Fellow, Department of English Language and Linguistics, University of Birmingham • Arja Kuula-Luumi, kehittämispäällikkö, Tietoarkisto • Veronika Laippala, apulaisprofessori, Turun yliopisto

Tiedustelut sähköpostitse osoitteella: RDHum2019 [ÄT] oulu.fi

Järjestelytoimikunta • Jarmo H. Jantunen, pj (Jyväskylän yliopisto) • Sisko Brunni (Oulun yliopisto) • Maria Frick (Oulun yliopisto) • Niina Kunnas (Oulun yliopisto) • Mietta Lennes (FIN-CLARIN) • Santeri Palviainen (Oulun yliopisto) • Valtteri Skantsi (Oulun yliopisto) • Katja Västi (Oulun yliopisto) • Hanna Westerlund (FIN-CLARIN)

Tieteellinen toimikunta • Jarmo H. Jantunen, pj (Jyväskylän yliopisto) • Sisko Brunni (Oulun yliopisto) • Ulla-Maija Forsberg (Kotimaisten kielten keskus Kotus) • Marja-Liisa Helasvuo (Turun yliopisto) • Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto) • Dimitrios Kokkinakis (University of Gothenburg) • Merja Koskela (Vaasan yliopisto) • Mikko Kurimo (Aalto-yliopisto) • Tommi Kurki (Turun yliopisto) • Krister Lindén (Helsingin yliopisto) • Pekka Manninen (CSC – IT Center for Science) • Mikhail Mikhailov (Tampereen yliopisto) • Eetu Mäkelä (Helsingin yliopisto) • Costanza Navarretta (University of Copenhagen) • Minna Ruckenstein (Helsingin yliopisto) • Inguna Skadi?a (University of Latvia) • Koenraad de Smedt (University of Bergen) • Mikko Tolonen (Helsingin yliopisto) • Jurgita Vaičenonien? (Vytautas Magnus University) • Kadri Vider (University of Tartu) • Stefan Werner (University of Eastern Finland)

-------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: not available Type: text/html Size: 15697 bytes Desc: not available URL: <https://mailman.uib.no/public/corpora/attachments/20181031/cd747862/attachment.txt>More information about the Corpora mailing list