[Corpora-List] Pozvánka na konferenciu SLOVKO 2019 / Invitation to SLOVKO 2019

SLOVKO slovko at korpus.juls.savba.sk
Mon Nov 5 16:47:34 CET 2018


↓↓↓↓↓↓ English version below ↓↓↓↓↓↓

Vazeni kolegovia,

radi by sme vas pozvali na medzinarodnu konferenciu SLOVKO 2019, ktora sa uskutocni 23. – 25. oktobra 2019 v Hoteli Devín v Bratislave. Konferencia bude zamerana na pocitacove spracovanie prirodzeneho jazyka, dynamicke procesy v jazyku na baze korpusov, e-terminologiu, e-lexikografiu, gramaticky korpusovy vyskum, analyzu a opis jazykovych zdrojov pre menej spracovane jazyky, vyuzitie existujucich postupov na spracovanie menej rozsirenych jazykov, automatizovany preklad, nastroje textovej analyzy, tvorbu a vyuzitie jazykovych zdrojov, jazykovych databaz a sieti, hovorene a narecove korpusy, recovu analyzu a syntezu.

Vsetky potrebne informacie o podujati najdete v pozvanke <https://korpus.sk/attachments/slovko/SLOVKO2019PrvaVyzva.pdf> a na webovej adrese http://korpus.sk/slovko.html <http://korpus.sk/slovko.html>. Registracny formular na konferenciu zaslite najneskor do 30. januara 2019 na adresu slovko @ korpus.sk.

Tesime sa na stretnutie.

Kristina Bobekova Katarina Gajdosova Jana Levicka Maria Simkova (organizacny vybor)

——————————————————— ENGLISH VERSION ——————————————————

Dear colleagues,

we are pleased to invite you to the international conference SLOVKO 2019 that will be held on 23 – 25 October 2019 at Hotel Devin in Bratislava, Slovakia. The conference is focused on natural language processing, corpus linguistics, corpus-based language dynamics and change, e-terminology and e-terminography, e-lexicography, grammar corpus-based or corpus driven research, analysis and description of language resources relevant to less researched languages, application of existing approaches to less researched languages, machine translation, tools for linguistic text analysis, parallel corpora, creation and use of language resources, linguistic databases and networks, spoken and dialect corpora, speech analysis and synthesis.

Further information can be found in the first call <https://korpus.sk/attachments/slovko/SLOVKO2019FirstCall.pdf> or on the website http://korpus.sk/slovko.html <http://korpus.sk/slovko.html>. Please, send us the registration form via slovko @ korpus.sk by January 30, 2019.

We are looking forward to seeing you.

Kristina Bobekova Katarina Gajdosova Jana Levicka Maria Simkova (Organizing Committee)

-------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: not available Type: text/html Size: 5683 bytes Desc: not available URL: <https://mailman.uib.no/public/corpora/attachments/20181105/1f986baa/attachment.txt>More information about the Corpora mailing list