[Corpora-List] CorCenCC RA vacancy @ Cardiff University

Dawn Knight KnightD5 at cardiff.ac.uk
Tue Nov 6 18:32:16 CET 2018


Job advert – Research Assistant

‘CorCenCC - Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes (The National Corpus of Contemporary Welsh): A community driven approach to linguistic corpus construction’

Applications are invited for a Research Assistant to join an inter-disciplinary and multi-institutional project that will create a large scale, open source corpus of contemporary Welsh language (CorCenCC). The project aims to redefine the scope, design and infrastructure of corpus development methodology, and to create a major Welsh language resource for use in community, commercial, educational and governmental settings.

The successful applicant will have a background in language studies, applied linguistics, and/or Welsh language. Excellent communication skills in written and spoken Welsh and English are essential, as is the ability to communicate professionally via the webpage, social networking technologies and the media. The postholder will take a central role in the construction of the corpus, with a focus on collecting and processing written and oral language data.

This 3 year project is funded by the Economic and Social Research Council (ESRC) and Arts and Humanities Research Council (AHRC). The project is led by Dawn Knight, at the Centre for Language and Communication Research, Cardiff University. The academic project team also includes Irena Spasic and Jonathon Morris (Cardiff University); Tess Fitzpatrick, Steve Morris and Alex Lovell (Swansea); Paul Rayson (Lancaster University) and Enlli Thomas (Bangor University).

This is a full-time post for a fixed term period of 8 months (1 January 2019 to 31 August 2019), based in Cardiff University.

Informal enquiries can be made to Dr Dawn Knight (KnightD5 at cardiff.ac.uk).

The successful applicants will be expected to take up the post from 1 January 2019 or as soon as possible thereafter. Interviews will take place w/c 3 December 2018.

Salary: 27,025 - 31,302 per annum (Grade 5)

Date advert posted: Monday, 5 November 2018

Closing date: Thursday, 22 November 2018 To apply, or for more information, click here<https://krb-sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/Home/HomeWithPreLoad?partnerid=30011&siteid=5460&PageType=searchResults&SearchType=linkquery&LinkID=11#jobDetails=1404413_5460>.

Cynorthwy-ydd Ymchwil - Hysbyseb

'CorCenCC – Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes: Dull cymunedol o adeiladu corpws ieithyddol'

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Cynorthwy-ydd Ymchwil i ymuno phrosiect rhyngddisgyblaethol ac aml-sefydliadol fydd yn creu corpws ffynhonnell agored o Gymraeg cyfoes ar raddfa eang (CorCenCC). Nod y prosiect yw ailddiffinio cwmpas, dyluniad a seilwaith methodoleg datblygu corpws, yn ogystal chreu adnodd Cymraeg o bwys i'w ddefnyddio mewn lleoliadau cymunedol, masnachol, addysgol a llywodraethol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gefndir mewn astudiaethau iaith, ieithyddiaeth gymhwysol, a/neu'r Gymraeg. Mae sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol yn Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol, yn ogystal gallu cyfathrebu'n broffesiynol drwy'r dudalen ar y we, technolegau rhwydweithio cymdeithasol a'r cyfryngau. Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd rl ganolog wrth adeiladu'r corpws a chanolbwyntio ar gasglu a phrosesu data iaith ysgrifenedig a llafar.

Ariennir y prosiect 3½ blynedd hwn gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol a Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Dawn Knight, o Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu Prifysgol Caerdydd, sy'n arwain y prosiect. Mae tîm y prosiect academaidd hefyd yn cynnwys Irena Spasic a Jonathan Morris (Prifysgol Caerdydd); Tess Fitzpatrick, Steve Morris a Alex Lovell (Abertawe); Paul Rayson (Prifysgol Lancaster) ac Enlli Thomas (Prifysgol Bangor).

Swydd amser llawn ym Mhrifysgol Caerdydd am gyfnod penodol o 8 mis yw hon. (1 Ionawr 2019 - 31 Awst 2019, Prifysgol Caerdydd)

Os oes gennych ymholiadau anffurfiol, cysylltwch Dr Dawn Knight (KnightD5 at caerdydd.ac.uk).

Disgwylir i'r ymgeiswyr llwyddiannus gymryd y swydd o 1 Ionawr 2019 neu cyn gynted phosibl wedi hynny. Bydd cyfweliadau yn digwydd erbyn 3 Rhagfyr 2018.

Cyflog: 27,025 - 31,302 y flwyddyn (Gradd 5)

Dyddiad hysbysebu: Dydd Llun, 5 Tachwedd 2018

Dyddiad cau: Dydd Iau, 22 Tachwedd 2018 I wneud cais, neu am ragor o wybodaeth, cliciwch yma<https://krb-sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/Home/HomeWithPreLoad?partnerid=30011&siteid=5461&PageType=searchResults&SearchType=linkquery&LinkID=11#jobDetails=1404413_5461>

Dr Dawn Knight Reader School of English, Communication and Philosophy (ENCAP) Cardiff University John Percival Building Colum Drive Cardiff, CF10 3EU Tel: 02920 876325 Email : KnightD5 at cardiff.ac.uk<mailto:KnightD5 at cardiff.ac.uk>

*Principal Investigator of the CorCenCC<http://sites.cardiff.ac.uk/corcencc/>(The National Corpus of Contemporary Welsh) project*

Chair of BAAL, British Association for Applied Linguistics: www.BAAL.org.uk

Darllenydd Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth (ENCAP) Prifysgol Caerdydd Adeilad John Percival Colum Drive Caerdydd CF10 3EU

Ffn: 02920 876325 Ebost: KnightD5 at caerdydd.ac.uk<mailto:KnightD5 at caerdydd.ac.uk>

*Prif Ymchwilydd prosiect CorCenCC<http://sites.cardiff.ac.uk/corcencc/?lang=cy>(Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes)*

Cadeirydd BAAL, Cymdeithas Ieithyddiaeth Gymhwysol Prydain: www.BAAL.org.uk

-------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: not available Type: text/html Size: 15807 bytes Desc: not available URL: <https://mailman.uib.no/public/corpora/attachments/20181106/b2c61530/attachment.txt>More information about the Corpora mailing list