[Corpora-List] Text Encoding Software

Cedric Krummes C.Krummes at bangor.ac.uk
Thu May 31 17:21:10 CEST 2012


Dear colleagues,

Just an FYI that I've been using the (commercial) software EncodingMaster from http://elfdata.com/encodingmaster/index.html to convert text files with various encodings into UTF-8. I don't know whether any of you experience encoding issues, but for those of us who are no technical wizards EncodingMaster does exactly what it says on the tin and has a user-friendly graphical user interface.

Best wishes from North-Wales,

Cedric

-- Dr. Cedric Krummes

Bangor University AHRC Research Officer: What's Hard in German? (WHiG)

+44 1248 38 8580 office +44 1248 38 3239 fax http://CedricKrummes.org/ +44 7919 426 500 mobile

L√ętzebuergesch Language Resources http://www.multiurl.com/la/lhw2011 -- Rhif Elusen Gofrestredig / Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilŽwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio ‚ defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor. www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office. www.bangor.ac.ukMore information about the Corpora mailing list