[Corpora-List] Numpties and bennies

Briony Williams b.williams at bangor.ac.uk
Wed Dec 6 13:44:01 CET 2006


Nicholas Sanders wrote:

> Nope - no PC problems on the Scottish side of my family!

>

>

> On 6 Dec 2006, at 12:06, Harold Somers wrote:

>

>> A colleague has just emailed me suggesting that the word "numpty" has

>> become non-PC because of its association with Downs syndrome. I've never

>> made that association ... Has anyone else?


In Scotland, "numpty" is often heard as a general informal synonym for
"idiot", and with no specific reference to Downs Syndrome. I've encountered
it applied to managers by team members in a business context.

Regards

Briony Williams

--
Briony Williams

Arweinydd Tm Technoleg Lleferydd / Speech Technology Team Leader
Uned Technolegau Iaith / Language Technologies Unit
Canolfan Bedwyr / Canolfan Bedwyr
Prifysgol Cymru / University of Wales
Bangor / Bangor
Gwynedd LL57 2EN, UK / Gwynedd LL57 2EN, UK

E-Bost / E-Mail : b.williams at bangor.ac.uk
Gwe (Cymraeg) : http://www.bangor.ac.uk/ar/cb/technolegau_iaith.php.cy
Web (English) : http://www.bangor.ac.uk/ar/cb/technolegau_iaith.php.en
Ffn / Tel : +44 (0) 1506 200862
Rhithfro / Blog : http://murmur.bangor.ac.uk
....................................................................


--
Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Cymru, Bangor. Nid yw Prifysgol Cymru, Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Cymru, Bangor. www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s). If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email. Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of the University of Wales, Bangor.
The University of Wales, Bangor does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the University of Wales, Bangor Finance
Office. www.bangor.ac.uk


More information about the Corpora-archive mailing list