uib-mac -- Mac-brukere p UiB

 

Om uib-mac

Velkommen til epostlisten uib-mac

Denne listen brukes for sende ut relevant informasjon til brukere av UiB sitt klientdriftoppsett for Mac.

Listen er moderert, det vil si at kun it-avdelingen kan sende ut beskjeder.

Det vil bli sendt ut informasjon p listen maksimalt 4 ganger i mnd i gjenomsnitt.

For å se arkivet over eposter sendt til denne listen, gå inn på uib-mac Arkivet.

Hvordan bruke epostlisten uib-mac

Du kan melde deg på listen, eller endre innstillingene for ditt medlemsskap på listen nedenfor:

Melde deg på uib-mac

Du kan melde deg på uib-mac ved å fylle ut nødvendig informasjon nedenfor. Dette er en lukket liste, som betyr at din søknad om påmelding må godkjennes av listens administrator. Når søknaden din er behandlet, vil du få tilsendt listeadministratorens avgjørelse i en epost. Dette er også en skjult liste, som betyr at en liste over epostlistens medlemmer kun er tilgjengelig for listeadministratoren.

  Din epostadresse:  
  Navn (valgfritt):  
  Du kan skrive et passord i følgende felter. Dette gir en svak sikkerhet, men forhindrer at andre får tilgang til dine innstillinger. Ikke bruk et verdifullt passord, for passordet kan bli sendt til deg i klartekst via epost.

  Dersom du ikke skriver noe passord, vil du automatisk få tildelt et passord. Det vil bli sendt til deg så snart du har bekreftet din påmelding. Du kan senere be om å få passordet tilsendt, eller endre det.

  Ønsket passord:  
  Ønsket passord en gang til:  
  Velg språk for meldinger:  


Epostlisten uib-mac administreres av Kristian.Botnen at adm.uib.no
Administrativ side for uib-mac (krever innlogging)
Liste over alle epostlister på uib.no

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix